Test… Nieuwe locatie

Villa Sandhaghe ligt in een exclusief deel van Den Haag, pal tegenover het van Stolpark. Dit monumentale gebouw werd gebruikt door de Duitse Kriegsmarine, om van hieruit het commando te voeren over de torpedo Schnell Boats, kleine snelle boten voor controle langs de kusten van het bezette gebied, met inbegrip van die van België en Frankrijk. De villa was verbonden met een ondergrondse gang in combinatie met een grote bunker aan de overkant van de weg. Op de kaart van 1 november 1942 werd op deze locatie voor het eerst een Stutzpunkt van de Duitse marine aangegeven. Ter plaatse was op dat moment een St-bunker gebouwd. Villa Sandhaghe werd streng bewaakt. op de Belvedere stond luchtafweergeschut. Aanvankelijk vielen de motortorpedoboten ( “Schnellboote” ) onder het bevel van de Fuhrer der Schnellboote. De F.d.S. Operationeel voerden de plaatselijk zeemachtsbevelhebbers het bevel over deze flottieljes. Aan de Nederlandse kust opereerden flottieljes vanuit Rotterdam, Den Helder en IJmuiden. Het hoofdkwartier van de F.d.T. was in Scheveningen gevestigd. (Bron Ambachtsheer).

Villa Sandhaghe  –  Hoofdkwartier van de Duitse marine

” Fuhrer der Schnellboote, in Stutzpunktgruppe Scheveningen “

Persoonlijk vind ik dit één van de mooiste panden of villa’s in Den Haag. Het pand aan de Hogeweg 18 bestaat nog steeds en heeft een aantal jaren leeggestaan. Wat de situatie nu is is mij even niet bekend, maar hier later misschien meer over. Uit bronnen heb ik vernomen dat bij een verbouwing enkele jaren terug, toen het pand nog leeg stond, enkele mooie opschriften op de muren te voorschijn kwamen!

In de omgeving van het Belvedere park waren een groot aantal panden, voornamelijk villa’s, door de Duitsers gevorderd en in gebruik genomen. Vandaag de dag zijn de meeste villa’s in gebruik bij overheidsinstellingen en buitenlandse Ambassades. Het hoofdkwartier bestaat uit een groot aantal, ondergronds gelegen werken. In het gebied rond de Belvedere lag centraal een grote commandobunker.

In een kring om deze bunker heen en daar veelal door middel van overdekte loopgraven mee verbonden, lagen diverse andere werken, waarin ondermeer ondersteunende functies ondergebracht waren. Het complex bezat zowel een nabijverdediging in de vorm van een kring van mitrailleuropstellingen als een eigen luchtafweer. Voor dat laatste doel waren er diverse opstellingen met luchtafweergeschut gebouwd. In het nabijgelegen Westbroekpark lag tenslotte nog het radiozendstation van F.d.S.

Het gebouw is inmiddels een rijksmonument.

Foto’s John Molenkamp

Bron: Website gemeente Den Haag, ( P Harf ) ( Ruud Pols )  & Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen.