Type S.K. Hospitaal (2)

In Clingendael, niet ver van de ( Seyss-Inquart bunker ) werd aan de Van Ouwenlaan een zogenaamde ( Sanitatsunterstand ) of gewoon simpelweg een hospitaalbunker aangelegd. In de zomer van 1943 werd begonnen met de bouw van deze enorme bunker. Voor het graven van de bouwput moest eerst 25.027,32 m3 grond worden verzet. In mei 1944 werd de bunker in zijn geheel opgeleverd. Het object bestaat uit twee bouwlagen. De buitenwanden zijn ruim drie meter dik, en het dak twee . Na het bombardement op Bezuidenhout op ( 3 maart 1945 ) zijn veel gewonden hier naar toe gebracht. De Haagse bevolking werd zwaar getroffen door het bombardement. Ruim 550 mensen stierven, en ruim 250 werden zwaar gewond. In totaal werd 67.000 kilo brisant-bommen uitgeworpen boven de Haagse wijk. Volgens een RAF luchtfoto lag dit werk als begroeide heuvel in een bosachtige omgeving. Bron:  ( Ambachtheer & Hans Sakkers ).

Na de oorlog is de bunker nog enige tijd in gebruik geweest bij het Rode Kruis.

 ” Van Ouwelaan, Stp. Clingendael – Type ( SK ) Sanitatsunterstand 

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


In 2000 was een eerste openstelling van de bunker voor leden van Stichting Militair Erfgoed. In 2015 gaf de rijksoverheid te kennen dat de bunker een object is van algemeen belang uit oogpunt van stedenbouwkunde en histories oogpunt., en daarom onderdeel van het nationaal erfgoed. Deze erkenning als rijksmonument was inclusief bijgebouwen, de keukenbunker, vier Ringstande en betonblokken. Een lopende verkoopprocedure werd opgeschort, maar in juni 2018 werd bekend dat het Rijksvastgoedbedrijf, in samenspraak de gemeente Wassenaar, de bunker ter openbare verkoop wilde aanbieden. De Stichting WO2 Sporen, die zich inzet voor het monument, maakte daar in een zienswijze bij de overheid bezwaar tegen.

Zij meende dat een de geschiedenis recht doende bestemming onvoldoende was gegarandeerd. Ook het ( NIOD ) had vraagtekens bij een openbare verkoop. Na de oorlog werd de bunker ook beveiligd door gasdeuren. De Koninklijke Landmacht maakte nog gebruik van de bunker, onder meer om verbinding te houden met Nederlandse troepen overzee. Tijdens de Koude oorlog werd er rekening mee gehouden dat de Nederlandse regering hier in crisissituatie onderdak moest kunnen vinden.

Situatie in het voorjaar ( 2022 )

Blik in één van de twee toegangen.