Type: R 600

De Hoge Nol. Dit is het hoogste duin in de omgeving. Dit duin lijkt puur natuur, maar is voor een deel kunstmatig. In de jaren dertig werden hier werkelozen aan het werk gezet om de duinen op te hogen. In de oorlogsjaren bouwen enkele aannemers in opdracht van de bezetter hier diverse bunkers, waaronder dit goed bewaard gebleven exemplaar van het type: Regelbau 600. Op het dak van de bunker heeft een “5 cm KwK ” ( KampwagenKanone ) gestaan, en diende als verdedigingsmiddel tegen landingstroepen en licht gepantserde amfibievoertuigen. Gezien het fraaie uitzicht over stad en haven is het niet zo heel verwonderlijk dat de Duitsers juist hier deze bunker hebben gebouwd. Even verderop stond in het Lindoduin een 2e exemplaar, maar jammer genoeg is deze in 1964 geruimd. De bunker is uitgevoerd in ruim 2 meter dik beton, en telt 2 ruimtes waaronder een manschappenverblijf waarin zes soldaten konden verblijven. Verder was er nog een wat kleinere ruimte waarin een handvoorraad munitie lag opgeslagen.

 ” Type: Regelbau 600 – Geschutzstelling fur 5 cm KwK ( KampwagenKanone ) 

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


Dit duin is tijdens en vlak na de oorlog een belangrijke plek voor veel Duindorpers. In de eerste oorlogsdagen, voor de evacuatie komen de mannen van het dorp hier bijeen om elkaar de laatste nieuwtjes te vertellen. In 1945 komt er een hoog prikkeldraadomheining om Kamp Duindorp, vier rijen dik. Daar zitten collaborators ( verraders ) opgesloten. De Duindorpers kunnen vanaf de Hoge Nol hun eigen huis bijna aanraken, maar ze kunnen er niet naar toe. Pas in 1946 worden de eerste straten voor de eigen bewoners vrijgegeven. De hele wijk is pas weer bewoonbaar in 1953.

Beschrijving:

Beschrijving: