Type: f.a. Wc bunker

Rijkscommissaris Seyss-Inquart vestigde zich in de zomer van 1940 op het landgoed Clingendael in het meest noordelijke stadsdeel van Den Haag. Hiermee werd Clingendael een bestuurlijk centrum voor de Duitsers in Nederland. Langs de oostkant van Clingendael werd een tankgracht gegraven, en op verschillende plaatsen kwamen wapenopstellingen te staan. In het bos ten westen van het herenhuis werd in 1941 een wachtgebouw gebouwd voor de Grüne Polizei. Verder bouwden de Duitsers verschillende bunkers, waaronder die van Seyss-Inquart, en voor de rondomverdediging waren in de nabijheid enkele Tobruks gebouwd. De belangrijkste werken waren de geschutskazematten van het type (625). Dit type bunker was in de gehele Stutzpunktgruppe met 20 exemplaren de meest voorkomende Regelbau. De werken in deze stelling verdedigden de Hauptkampflinie en de toegang tot Stutzpunkt Clingendael.

Stutzpunkt Clingendael op een mooie zomerse dag!

Aan de overkant van de sloot zijn de contouren van een W.C. bunkertje zichtbaar. Deze waren er in vele varianten, veelal uitgevoerd in bouwsterkte F.A. ofwel ( Feldmassige Ausbau ). Deze waren opgebouwd uit lichte materialen zoals: bakstenen, hout, zandzakken enz..  Deze boden enkel bescherming tegen kogels en bomscherven. ( Bron: P Harf. )

Het bunkertje ligt deels ondergewerkt, en is niet toegankelijk!

De situatie in 2020

Foto’s John Molenkamp