Type: 625B

Toen de Duitsers in mei 1945 hun verdedigingswerken verlieten, rees al snel de vraag wat ermee moest gebeuren. Slopen lag voor de hand, ze waren ongewenst, hinderlijk danwel schadelijk en herinnerden aan alle ellende die oorlog en bezetting hadden gebracht. Veel onderdelen van Hitlers Atlantikwall zijn gesloopt of aan het zicht onttrokken. En zo bleven de restanten die niet in de weg stonden achter. ( Widerstandsnest 302a ) is één van die locaties die vrijwel geheel nog intact is. Van dit voormalig steunpunt resteren nog enkele grote en kleinere werken met een ondersteunende functie! Langs dit Widerstandsnest liep ook een 650 meter lange tankmuur, die bekeken kan worden nabij de Waalsdorpervlakte. De muur loopt over de top van een duin, waar op het hoogste punt een bunker werd gebouwd. In deze bunker van het type 625B stond een anti-tankkanon opgesteld, dat het voorterrein van de tankmuur bestreek. De bunker zelf is niet te bezoeken, maar de muur ligt in een wandelparkje, aan het eind van de Oude Waalsdorperweg.

” Type: 625B, Schartenstand fur 7,5 cm PAK 40 “

De noordelijke begrenzing  van de Stutzpunktgruppe Scheveningen werd gevormd door tankgrachten en tankmuren. Het meest westelijk deel, in de duinen, bestond onder andere uit een 650 meter lange tankmuur, die bekeken kan worden nabij de Waalsdorpervlakte. De muur loopt over de top van een duin, waar op het hoogste punt een bunker werd gebouwd. In dit onderkomen stond een anti-tankkanon opgesteld, dat het voorterrein van de tankmuur bestreek.

De bunker zelf is niet te bezoeken, maar de muur ligt in een wandelparkje, aan het eind van de Oude Waalsdorperweg. Vanaf de Landscheidings-weg werd de tankhindernis in oostelijke richting gevormd door een tankgracht, verdedigd vanuit geschutsbunkers. De resterende delen van deze tankgracht, (circa 1200 meter) zijn te bekijken vanuit het park Clingendael

De bunker vandaag de dag!.

Een overzicht.

Ventilatierooster in de buitenmuur.

Toegang naar de Tobruk.

Deze had een eigen ingang, en stond dus niet in verbinding met de ruimtes binnen!.

Deze foto’s zijn gemaakt op 3-07-2007.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: