Oude situatie

Nu, 74 jaar na de bevrijding is er ondanks de naoorlogse periode van opruimingen, herstel en wederopbouw, nog veel van de voormalige Atlantikwall in Den Haag over. Nog enkele grote, min of meer complete Stutzpunkte, Wilderstandsnesten of andersoortige complexen zijn in dit voormalige Stutzpunktruppe bewaard gebleven. Op de Raamweg hoek Waaldorperweg was in 1983 één van de vijf flankerende geschutskazematten van het type 625 zichtbaar. Dit object werd in 1985 opgenomen in een uitbreiding van het kantoor Raamweg 47 ( voormalige Huize Katwijk ). Door de nieuwe bebouwing is de bunker heden ten dage niet meer zichtbaar. Een deel van de 65 meter betonnen tankmuur is nog wel te zien. Dit steunpunt maakte deel uit van de HKL ( Hauptkampflinie ).

De situatie in 1985, toen nog even zichtbaar!

Bovenop de bunker zal ter uitbreinding van het huidige gebouw een nieuwe kantine worden gebouwd. Dit was één van de 16 modellen die in dit gebied door de Duitse bezetter zijn gebouwd. ( type 625 ). 

Na al die jaren gaat er nog steeds een beetje dreiging vanuit.

Foto’s: H.B.P Haagse Bunkerploeg.