Type: 625, Baunr. 17-8715

Nu, 77 jaar na de bevrijding is er ondanks de naoorlogse periode van opruimingen, herstel en wederopbouw, nog veel van de voormalige Atlantikwall in Den Haag over. Nog enkele grote, min of meer complete Stutzpunkte, Wilderstandsnesten of andersoortige complexen zijn in dit voormalige Stutzpunktruppe bewaard gebleven. Op de Raamweg, hoek Waaldorperweg was in 1983 één van de vijf flankerende geschutskazematten van het type 625 weer even zichtbaar. Dit object werd in 1985 opgenomen in een uitbreiding van het kantoor Raamweg 47 ( voormalige Huize Katwijk ). Door de nieuwe bebouwing is de bunker heden ten dage niet meer zichtbaar. Een deel van de 65 meter betonnen tankmuur is nog wel te zien. Dit steunpunt maakte deel uit van de HKL ( Hauptkampflinie ).

Bron: Foto Flickr.

Type: 625 – Schartenstand für 7,4 cm Pak 40  ( antitankgeschut ) “

Situatie nu, zie foto boven. De bunker is  jarenlang in gebruik geweest bij Interpol, die overigens was gehuisvest in een naastgelegen kantoorgebouw. Bij een 2e renovatie in 1990 is de bunker bebouwd, en is op het dak een kantine gebouwd. De bunker zelf is van buitenaf niet meer te zien, maar op speciale dagen zoals bijvoorbeeld op de Bunkerdag is het mogelijk deze van binnen te bezichtigen. Via het pand van Interpol kom je uiteindelijk in de bunker terecht!