IMG_4957 (2)

Volgens de plannen van augustus 1942 zou ongeveer de helft van het totale bunker-bestand van de Atlantikwall moeten bestaan uit onderkomens ( Unterstande ).