Type: 622, Manschappenverblijf

In het parkje Arendsdorp, achter de Raamweg, ligt nog een aantal bunkers die deel uit maakten van Stp. Clingendael, het commandocentrum van Seyss-Inquart. In de herfst van 1942 werd met de uitbouw gestart. Het parkje leende zich hier uitstekend voor, op veilige afstand van de tankgracht. In het parkje met vijver zijn negen verdedigingswerken gebouwd, waaronder drie zware bunkers. In het midden ligt een zware munitiebergplaats van het type 134. Ten zuiden daarvan ligt een zware manschappenbunker van het type 622 met ruimte voor twintig man. Ten noordwesten van de munitiebunker bevind zich nog een keukenbunker van het type 645, bestemd voor een keuken ter verzorging van maximaal 200 man. Verspreid in het park liggen nog enkele andere werken die opgetrokken zijn in baksteen. Bijna alle objecten zijn ondergewerkt en dus niet toegankelijk. Het complex is geheel intact en bied nog steeds de originele aanblik uit 1945. Bron: C Bal, Ambachtsheer, (Omstreden erfgoed) boekje over de Atlantikwall.

” Type: 622 Doppelgruppenunterstand, Baunr. 8716  W.N. 320 Arendsdorp “

Type: Regelbau 622, manschappenbunker voor de legering van 20 soldaten. Volgens de plannen van augustus 1942 zou ongeveer de helft van het totale bunkerbestand van de Atlantikwall moeten bestaan uit onderkomens ( Unterstande ). De personeelsonderkomens zijn voor het merendeel Gruppenunterstande of Doppelgruppenunterstande met een bezetting van respectievelijk 10 en 20 man.

De Duitse ingenieurs standaardiseerden behalve de ontwerpen voor verschillende bunkers, ook de benodigde inrichting van elke bunker. Zo stond van te voren al vast welk  standaard meubilair en welke  standaard apparatuur nodig was om de bunker in te richten voor gebruik. De inrichting was vrij Spartaans; voor iedere militair was in totaal twee vierkante meter vloeroppervlak ter beschikking. Met behulp van twee en driepersoons stappelbedden was op de benodigde ruimte bespaard.

De bunker is dichtgemetseld en niet toegankelijk.

De camouflage contouren zijn nog deels te zien!