Type: 616, Telefoonbunker

In de omgeving van de Westduinweg nabij de Doornstraat, liggen nog altijd een tweetal bunkers onder het zand verscholen. Het gaat hier om het type 616 voor ( communicatie ) en 118a. Laatste was ingericht als ( Hospitaalbunker ). Dit waren in deze omgeving de belangrijkste objecten. Op een Duitse kaart uit 1944 was dit complex bunkers en omliggende bebouwing aangeduid met Widerstandsnest 324, een Bataillons-Gevechtsstand. Een eerste vermelding van deze stelling werd op de kaart van 1 november 1942 aangetroffen. Ter plaatse waren toen zeven bunkers gepland c.q in aanbouw. De Hospitaalbunker ligt er anno 2019 nog steeds, diep onder het zand. Deze bunker bezat een operatiekamer en ziekenkamers, met ruimten voor artsen en verplegers. De bunker heeft een enorme omvang, ruim 20 grote en kleine ruimtes waarin gewonden soldaten verpleegd konden worden. Op basis van het BRV materiaal bestond deze stelling in hoofdzaak uit een zestal St-bunkers. Op en in het Lindoduin lagen er nog vier.  (  Bron: Ambachtheer ).

” Stutzpunktgruppe Scheveningen – Lindoduin, Widerstandsnest 324 “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Boven de ingang is nog het St. teken te zien! ( St. ) staat voor ( Stündiger Ausbau in Stahlbeton ) en behoort tot de categorie met het grootste weerstandsvermogen. Deze bomvrije bunkers vormde feitelijk de ruggengraat van de Duitse kustverdediging. Het telefoonschakelstation ligt er anno 2016 nog steeds.

Een mooi bewaard gebleven bouwnummer bij de ingang.