Tankmuur

Toen de Duitsers in mei 1945 hun verdedigingswerken verlieten, rees al snel de vraag wat ermee moest gebeuren. Slopen lag voor de hand, ze waren ongewenst, hinderlijk danwel schadelijk en herinnerden aan alle ellende die oorlog en bezetting hadden gebracht. Veel onderdelen van Hitlers Atlantikwall zijn gesloopt of aan het zicht onttrokken. En zo bleven de restanten die niet in de weg stonden achter. ( Widerstandsnest 302a ) is één van die locaties die vrijwel geheel nog intact is. Van dit voormalig steunpunt resteren nog enkele grote en kleinere werken met een ondersteunende functie! Langs dit Widerstandsnest liep ook een 650 meter lange tankmuur, die bekeken kan worden nabij de Waalsdorpervlakte. De muur loopt over de top van een duin, waar op het hoogste punt een bunker werd gebouwd. In deze bunker van het type 625B stond een anti-tankkanon opgesteld, dat het voorterrein van de tankmuur bestreek. De bunker zelf is niet te bezoeken, maar de muur ligt in een wandelparkje, aan het eind van de Oude Waalsdorperweg.

Blik op de tankmuur, nabij TNO op de Waalsdorpervlakte. Een groot deel van deze 650 meter lange muur is nog te bezichtigen. Begin 1942 werden de duinen en het strand tot “Spergebied” verklaard. Het was voortaan verboden deze te betreden. Al snel volgden er meer maatregelen die het dagelijks leven aan de kust sterk beperkten. In het voorjaar van 1942 werden onder andere 350 woningen in Duindorp en Scheveningen dorp ontruimd.

Den Haag kreeg een relatief hoge prioriteit in de kustverdediging. De kans op een invasie werd hier hoger geschat vanwege de aanwezigheid van de haven, het bestuurlijk centrum, de boulevard van Kijkduin en Scheveningen en de infrastructuur die vanaf de kust landinwaarts voerde.

Op dit punt bevond zich een doorlaatpost, welke indien nodig, ook afgesloten kon worden door middel van versperringen. Stutzpunktgruppe Scheveningen verdedigde Den Haag en omvatte ook Scheveningen en Kijkduin. De opbouw was zeer divers. Er lagen Widerstandsnesten met een kleine bezetting en wapens zoals mitrailleurs en licht geschut en Stutzpunkte met zware betonnen bunkers, meer manschappen en zwaarder materiaal.

De Waalsdorpervlakte in 2007. Op de achtergrond is het TNO gebouw te zien.

Een mooi plaatje van de muur onder een dik pak sneeuw.

Gezien in de andere richting!.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: