Type: S 414 in (2019)

Een zwaar uitgevoerd gedeelte van de tot de Atlantikwall behorende Stutzpunktgruppe Scheveningen vormde de Marine Seeziel-Batterie ( MSB ) Scheveningen Nord ( Stutzpunkt XXXXML ). Al in december 1941, dus voor de aanleg van de Atlantikwall adviseerde de Marine Befehlshaber in den Niederlanden over de verdediging van de kust van ons land. Ook bij Scheveningen moest een zware batterij aangelegd worden. Op een kaart van 18 april 1942 werd aangegeven dat ten noorden van Scheveningen twee Stutzpunkte waren aangelegd onder de aanduiding ‘Stp. 427′. Het ene punt was een Marine Batterij met zes stukken ( Kannonen ) van 15,5 centimeter en het andere bestond uit vier stukken van 7,5 centimeter. Aan deze vestingen werden daarna nog twee jaar verbeteringen tot de versterking aangebracht. Het gebied van MSB Scheveningen Nord was gesitueerd in het Oostduinpark. Vanaf het einde van het Zwarte Pad liep de batterij over de duinen zo’n 900 meter noordwaarts. En vanaf de duinen ongeveer 250 meter landinwaarts.

 ” Type: S 414 – Leitstand fur mittlere und schwere batterie “

The rest of the photos are still following! Under Construction.


De kustbatterij ligt in een 900 meter lange duinstrook in het Oostduinpark in het verlengde van het Zwarte Pad, tussen golfbreker 47 en de gemeentegrens. In dit deel van het Oostduinpark ligt achter het strand een hooggelegen duinstrook met een diepte van circa 250 meter. Aan de landzijde sluit een aanzienlijk lager gelegen duinvallei aan, waarin onder andere het landgoed “de Ruigenhoek” ligt. Dit landgoed was een onderdeel van de stelling.

De bunker telt vier niveaus. In dit onderkomen werden ten behoeve van de vuurleiding observaties verricht, metingen gedaan en gegevens verwerkt, zodat aan de stukken geschut schietwaarden gegeven konden worden. Op het bovenste niveau stond de afstandsmeter opgesteld. Op de twee niveaus eronder stonden de Parallax of hoekmeter opgesteld.. Op niveau twee lag het rekencentrum voor het verwerken van de gegevens.  ( Bron: Ambachtsheer & Gemeente Den Haag ).

Beschrijving:

De Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: