Overige

In de omgeving van de Westduinweg nabij de Doornstraat, en vooral op het toenmalige Lindoduin liggen nog altijd een aantal bunkers in de bosjes verscholen. De Regelbau 600, en een Hospitaalbunker van het (type 118) waren in deze omgeving de belangrijkste objecten. Op een Duitse kaart uit 1944 was dit complex (bunkers en omliggende bebouwing) aangeduid met Widerstadsnest 324, een Bataillons-(Gevechtsstand. Een eerste vermelding van deze stelling werd op de kaart van 1 november 1942 aangetroffen. Ter plaatse waren toen zeven bunkers gepland c.q in aanbouw. De Hospitaalbunker ligt er anno 2012 nog steeds, diep onder het zand. Deze bunker bezat een operatiekamer en ziekenkamers, met ruimten voor artsen en verplegers. De bunker heeft een enorme omvang, ruim 20 grote en kleine ruimtes waarin gewonden soldaten verpleegd konden worden. Op basis van het BRV materiaal bestond deze stelling in hoofdzaak uit een zestal St- bunkers. Op en in het Lindoduin lagen er vier. Bron: (Ambachtheer) foto’s