Nazidocumenten uit Haagse villa Kleykamp duiken na 76 jaar op!

( Den Haag )

76 jaar na het bombardement op villa Kleykamp op de Scheveningseweg in Den Haag zijn persoonsdocumenten van Nederlanders gevonden die de nazi’s daar bewaarden. Het is een unieke vondst aangezien er lange tijd werd gedacht dat de papieren verloren zouden zijn gegaan. Het stadsarchief in Vlaardingen ontdekte deze week de door brand aangetaste identificatiebewijzen tijdens een inventarisatie van de eigendommen van inwoner F.J. Hendriksen (1900-1960). Vermoedelijk was de man tijdens het bombardement in de buurt van de villa en heeft hij de papieren van de straat geraapt. Het gaat om 28 kopieën van ID-bewijzen, waaronder die van zes Joodse Nederlanders die in concentratiekampen zijn overleden.

Villa Kleykamp
Koninklijke Kunstzaal Kleykamp was een markant gebouw in het Haagse Statenkwartier dat in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt werd als archief voor bevolkingsregisters. In 150 archiefkasten in het pand lagen kopieën  van persoonlijke identificatiebewijzen van alle Nederlanders opgeslagen. Als er bij een controle twijfel bestond over de echtheid van een persoonsbewijs, konden de Duitsers naar de villa bellen.

Villa Kleykamp in 1941. © Gemeentearchief Den Haag

Het archief was een grote belemmering voor het Nederlandse verzet. De Nederlandse regering in ballingschap besloot daarop om op dinsdagmiddag 11 april 1944 een bombardement op het gebouw uit te laten voeren. Zes Britse bommenwerpers maakten binnen enkele minuten de villa met de grond gelijk. Tweeënzestig mensen kwamen om het leven.

Na de oorlog is wat nog resteerde van het archief vernietigd. Hierdoor zijn de in Vlaardingen gevonden papieren zeer zeldzaam. Door de explosies en brand zijn de papieren beschadigd, maar bij een aantal is de foto nog goed te zien. Zo zijn twee foto’s van gedeporteerde Joden nog in goede staat. Volgens de gemeente Vlaardingen zijn de portretfoto’s nog niet bekend bij het Digitaal Joods Monument. Het Stadsarchief Vlaardingen zal de 28 kaarten schenken aan het Haags Gemeentearchief.

( Bron AD )