keuken

Deze stelling moest een landing op het strand verhinderen. De kern vormden drie bunkers voor de opstelling van een kanonnen. De meest noordelijk gelegen was een speciaal ontwerp, afgeleid van het type 676 en bestemd voor een 4,7cm pantserafweerkanon. Iets ten zuiden daarvan lag een bunker ( type 677 ) voor een 5cm voormalig tankkanon. Een stuk 8cm veldgeschut tenslotte was opgesteld in de zuidelijke bunker van het type 612. Het complex bestond verder uit woonschuilplaatsen, een keukengebouw, badgebouw, Commandopost, en een WC.  Alle bunkers zijn door gemetselde gangen met elkaar verbonden. Op een van de geschutsbunkers is een horecagelegenheid gebouwd. De bunker staat ook wel bekend als de Vleermuisbunker, omdat het de winterverblijfplaats is van Vleermuizen. Staatsbosbeheer organiseert rondleidingen door het complex ( Bron: Geert-Jan Mellink ).

Een deels uit metsel opgetrokken keukengebouw.