Vf. Observatiepost

Deze stelling moest een landing op het strand verhinderen. De kern vormden drie bunkers voor de opstelling van een kanonnen. De meest noordelijk gelegen was een speciaal ontwerp, afgeleid van het type 676 en bestemd voor een 4,7cm pantserafweerkanon. Iets ten zuiden daarvan lag een bunker ( type 677 ) voor een 5cm voormalig tankkanon. Een stuk 8cm veldgeschut tenslotte was opgesteld in de zuidelijke bunker van het type 612. Het complex bestond verder uit woonschuilplaatsen, een keukengebouw, badgebouw, Commandopost, en een WC.  Alle bunkers zijn door gemetselde gangen met elkaar verbonden. Op een van de geschutsbunkers is een horecagelegenheid gebouwd. De bunker staat ook wel bekend als de Vleermuisbunker, omdat het de winterverblijfplaats is van Vleermuizen. Staatsbosbeheer organiseert rondleidingen door het complex ( Bron: Geert-Jan Mellink ).

 ” Widerstandsnest 63a, later ( Stp. ) XXXVIIH – Wassenaarseslag

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


Na de oorlog bleef het complex ongebruikt en verlaten in het duin achter. Nadat er tijdens de Watersnoodramp van 1953 bunkers door duinafslag werden blootgelegd, werd besloten twee van de drie geschutsbunkers op te ruimen. Ook enkele andere werken verdwenen, een aantal door de aanleg van een rotonde aan de noordzijde van het complex. Desondanks resteert tegenwoordig nog het grootste deel van de stelling. Het is de enige plek in  Nederland waar een strandverdedigingscomplex nog beschikt over een geschutsbunker ( type 667 ) aan het strand, ook al is die niet meer zichtbaar.

 

  Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp.