Type: FL 243 / L 401 (4)

Den Helder maakte deel uit van de Atlantikwall, die door de Duitse bezetter gebouwd werd in de Tweede Wereldoorlog. Deze meer dan 5000 kilometer lange verdedigingslinie liep van Noorwegen tot de Frans Spaanse grens. Den Helder was van groot belang voor de Duitsers vanwege de daar gelegen marinehaven, en door de aanwezigheid van de Rijkswerf, de scheeps en onderhoudswerf van de Koningklijke Marine. Den Helder werd een Verteidigungsbereich en was zo ook beschermd tegen aanvallen vanuit het binnenland. Vanaf Julianadorp aan de Noordzeekust tot aan het Balgzand bij de Waddenzee liep een tankgracht met flankeerende geschutsbunkers die vlakbij de kust overging in anti-tankversperringen of ( drakentanden ). De verdediging van den Helder bestond verder uit vijf kustbatterijen en drie luchtafweerbatterijen. Een groot deel van de bunkers is gesloopt, maar een aantal, waaronder een paar unieke en zeldzame typen, heeft het overleefd. ( Bron: Geert -Jan Mellink ).

” V.B. Den Helder – Fort Dirksz Admiraal, Type: FL 243a / L 401 

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


 

Bedding 4 die op kort termijn nog zal moeten worden uitgegraven, heb ik begrepen.

Vooraanzicht bunker.

Copyright 2021 John Molenkamp.