Type: FL 243 / L 401 (1)

Den Helder maakte deel uit van de Atlantikwall, die door de Duitse bezetter gebouwd werd in de Tweede Wereldoorlog. Deze meer dan 5000 kilometer lange verdedigingslinie liep van Noorwegen tot de Frans Spaanse grens. Den Helder was van groot belang voor de Duitsers vanwege de daar gelegen marinehaven, en door de aanwezigheid van de Rijkswerf, de scheeps en onderhoudswerf van de Koningklijke Marine. Den Helder werd een Verteidigungsbereich en was zo ook beschermd tegen aanvallen vanuit het binnenland. Vanaf Julianadorp aan de Noordzeekust tot aan het Balgzand bij de Waddenzee liep een tankgracht met flankeerende geschutsbunkers die vlakbij de kust overging in anti-tankversperringen of ( drakentanden ). De verdediging van den Helder bestond verder uit vijf kustbatterijen en drie luchtafweerbatterijen. Een groot deel van de bunkers is gesloopt, maar een aantal, waaronder een paar unieke en zeldzame typen, heeft het overleefd. ( Bron: Geert -Jan Mellink ).

 ” V.B. Den Helder – Fort Dirksz Admiraal, Type: FL 243a / L 401 

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


Jarenlang lag het verstopt onder een dikke laag puin tot ergernis van de liefhebbers van bunkers, maar sinds Ronald Koopman beheerder is bij fort Dirksz Admiraal wordt alles in het werk gesteld om de bunkers weer zichtbaar te maken die bovenop het fort staan. Dat vergt niet alleen veel mankracht, maar tevens het nodige kapitaal. “We hebben inmiddels een kernploeg van zo’n negen mensen die regelmatig meehelpen. De plannen hadden we drie jaar geleden al en sinds een half jaar zijn we ook daadwerkelijk bezig met de uitvoering, maar zonder steun van de gemeente en sponsoring lukt dat nooit”, vertelt Ronald. Het Convenant Wijkaanpak-Plus werd één van de sponsors. “Het is een project dat goed is voor de buurt. Het lag hier echt te verpauperen en nu we het opknappen merk je dat steeds meer mensen het leuk gaan vinden. We krijgen echt alleen maar positieve reacties uit de buurt.”

Het uitgraven van de bunkers is het belangrijkste werk. “In de jaren zeventig hebben ze de Sluisdijkbuurt opgeknapt en toen alle puin uit die buurt hier gestort. De keel van het fort graven we ook af zodat het straks weer in de originele staat is en we leggen een wandelroute aan over en langs het fort. In het fort komt een museum evenals in de Vuurleidingbunker en de bomvrije kazerne. De Schervenvrije onderkomens willen we renoveren en verhuren voor opslag aan buurtbewoners. Van het voorjaar gaan we het gras inzaaien. We hopen over twee jaar helemaal klaar te zijn en dan gaan we rondleidingen geven in en rond de bunkers.”

Bron: ( tekst overgenomen van de facebook pagina, Gemeente Den Helder ).

 

Bedding 1 na een grote opknapbeurt. (10,5 cm)

In vergelijking tot een aantal jaartjes terug, ziet het er weer fantastisch mooi uit.

De plek waar het geschut stond opgesteld.

Copyright 2021 John Molenkamp.