Type: 616 Telefoonbunker

Den Helder maakte deel uit van de Atlantikwall, die door de Duitse bezetter gebouwd werd in de Tweede Wereldoorlog. Deze meer dan 5000 kilometer lange verdedigingslinie liep van Noorwegen tot de Frans Spaanse grens. Den Helder was van groot belang voor de Duitsers vanwege de daar gelegen marinehaven, en door de aanwezigheid van de Rijkswerf, de scheeps en onderhoudswerf van de Koningklijke Marine. Den Helder werd een Verteidigungsbereich en was zo ook beschermd tegen aanvallen vanuit het binnenland. Vanaf Julianadorp aan de Noordzeekust tot aan het Balgzand bij de Waddenzee liep een tankgracht met flankeerende geschutsbunkers die vlakbij de kust overging in anti-tankversperringen of ( drakentanden ). De verdediging van den Helder bestond verder uit vijf kustbatterijen en drie luchtafweerbatterijen. Een groot deel van de bunkers is gesloopt, maar een aantal, waaronder een paar unieke en zeldzame typen, heeft het overleefd. ( Bron: Geert -Jan Mellink ).

”  Verteidigungsbereich Den Helder – Baupunkt. 43,  Type 616 “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


Op de hoek van de Middenweg en Boerhavestraat bevindt zich een Duitse telefoon of verbindingspost met aangebouwde Tobruk of (mitrailleuropstelplaats), van het type 616. De bunker maakt onderdeel uit van de Atlantikwall. Een ruim 5000 kilometers lange verdedigingslinie die een mogelijke invasie moest kunnen tegenhouden. Van dit type bunker zijn er 21 in Nederland gebouwd, waarvan er nog slecht 10 resteren. Vandaag de dag is in de bunker een museum gevestigd. Jammer genoeg ligt dit Duitse bouwwerk geheel ingeklemd tussen een Postkantoor, en een flat in aanbouw.

Telefoonbunker Type: 616, of in het Duits Jargon: ( Groszschaltstelle ).

Zoals op deze foto is te zien, oogt de bunker behoorlijk kolossaal.

Copyright 2021 John Molenkamp.