Tobruk

Het Widerstandsnest 67 HL in Kijkduin beslaat een groot deel van het Westduinpark. Onder wat nu mooie duinen zijn, lagen toen verschillende uitkijkposten, geschutsposten, bergplaatsen en manschappenbunkers die door uitgebreide gangenstelsels met elkaar verbonden werden. Achter het Atlantic Hotel is een stuk van zo’n gangenstelsel te bezoeken. Van circa 12 meter overdekte loopgraaf is na de oorlog het dak verwijderd, maar inmiddels alweer geheel in originele stijl hersteld door de mannen van het Atlantikwall Museum Scheveningen. In kleine groepjes, onder leiding van een gids is het mogelijk dit bijzondere complex te bezoeken. Een belangrijk deel van de bunkers die langs de kust zijn gebouwd zijn nog aanwezig, zij het veelal verborgen onder het zand. ( Bron: Atlantikwall Museum Scheveningen ).

 ” Widerstandsnest 67 HL Kijkduin – type Tobruk of Ringstand 

The rest of the photos are still following! Under Construction.


Op het meest noordelijke punt van het complex is een open loopgraaf uitgegraven. Deze verbindt de manschappenbunker met een een Tobruk. De verschillende type Tobruks hebben alle een achthoekige of ronde ruimte, “variërend” van 80 tot 150 cm, al dan niet aangevuld met één of meerdere ruimtes, gemeen. De duizenden los en in flankeringsmuren van bunkers gebouwde Tobruks konden als observatiepost, mitrailleurnest of granaatwerper gebruikt worden.

Vanuit dit bunkertje kon een naderende vijand vroegtijdig worden opgemerkt, en indien nodig onder vuur worden genomen. Een standaard Tobruk had de volgende afmetingen: een diepte in de grond tot ( 2,75 cm ), een lengte van ( 3,70 cm ) en een breedte van ( 2,35 cm ). Door een laag beton verbruik, en het hier een standaard model betreft, is dit één van de redenen, waarom dit bunkertje binnen de Atlantikwall zo vaak voorkomt.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving;

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp