Gang ( A )

Het Widerstandsnest 67 HL in Kijkduin beslaat een groot deel van het Westduinpark. Onder wat nu mooie duinen zijn, lagen toen verschillende uitkijkposten, geschutsposten, bergplaatsen en manschappenbunkers die door uitgebreide gangenstelsels met elkaar verbonden werden. Achter het Atlantic Hotel is een stuk van zo’n gangenstelsel te bezoeken. Van circa 12 meter overdekte loopgraaf is na de oorlog het dak verwijderd, maar inmiddels alweer geheel in originele stijl hersteld door de mannen van het Atlantikwall Museum Scheveningen. In kleine groepjes, onder leiding van een gids is het mogelijk dit bijzondere complex te bezoeken. Een belangrijk deel van de bunkers die langs de kust zijn gebouwd zijn nog aanwezig, zij het veelal verborgen onder het zand. ( Bron: Atlantikwall Museum Scheveningen ).

 ” Gangenstelsel met woonverblijven in Widerstandsnest 67 HL Kijkduin 

The rest of the photos are still following! Under Construction.


In dit stukje duin resteert nog circa honderddertig meter tunnel met zes aangesloten bunkers. In dit gedeelte van het complex bevond zich onder andere de Flugwache, een onderdeel van de Luftwaffe die het luchtruim moest afspeuren naar vijandelijke vliegtuigen. Het grootste deel van dit enorme complex is gesloopt voor de aanleg van het winkelcentrum en de achterliggende flats.

De aanleg van de Atlantikwall had zeer ingrijpende gevolgen voor bewoners in de kustregio. In Den Haag moesten hele woonwijken plaatsmaken voor een kilometerslange tankgracht. Zo’n 135.000 kustbewoners werden gedwongen hun huizen te verlaten en elders onderdak te zoeken.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp