Westduin op de schop, ( 2013 ).

Begin 2013 rondden de provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag werkzaamheden af om de ‘blanke toppen der duinen’ terug te krijgen in het Westduinpark. Graafmachines groeven het zand af, soms tot wel vijf meter diep. Duintoppen werden ontdaan van begroeiing en asfaltpaden werden vervangen door schelpenpaden. Vier Schotse Hooglanders gaan het gebied in de winter begrazen. Doel: de doorstuiving van zand en zout vanaf het strand naar de duinen en verbetering van de kwaliteit van de beschermde Natura2000 habitattypen witte en grijze duinen. Hoogheemraadschap Delfland verleende vergunning voor de werkzaamheden, onder voorwaarde dat de er voldoende zand in de buitenste duinen blijft liggen (in het grensprofiel) om de zee buiten te houden. Om een vinger aan de pols te houden, is een monitoringprogramma opgesteld. Behalve het volume zand worden ook de ecologische ontwikkelingen in kaart gebracht, om vast te stellen of de Natura 2000 doelstellingen van het gebied gehaald worden: verbeering van de kwaliteit. Verder landinwaarts blijft de vegetatie behouden om het zand binnen de waterkerende zone te behouden en overlast van stuivend zand voor de omliggende bebouwing te beperken.

Het Westduinpark van ongeveer 240 hectare ligt tussen Kijkduin en de haven van Scheveningen. Sinds 1990 is het natuurgebied beschermd. In het duingebied leven veel verschillende plant- en diersoorten. Park Meer en Bos ontstond in de zeventiende eeuw. Welgestelde inwoners van Den Haag gingen naar het landgoed om te jagen en de drukke stad te ontvluchten. In de oorlogsjaren bouwde de Duitse bezetter vanaf 1942 een groot aantal bunkers in dit duingebied.

Deze maakte deel uit van de Atlantikwall, een 5200 kilometer lange verdedigingslinie die liep van Noorwegen tot Zuid-Frankrijk, en geldt als een van de grootste bouwwerken van de 20e eeuw.  De bouw van de Atlantikwall kwam serieus op gang in de herfst van 1942 met het bevel van Hitler hiertoe op 25 augustus 1942, dus na de mislukte geallieerde Raid op Dieppe, op 18/19 augustus 1942.

Deze bouw werd uitgevoerd door de vestinggenietroepen (Festungspioniere) en de  Organisation Todt, die al vanaf 1933 onder andere de bouw van de Westwall en de Duitse autosnelwegen had gecoördineerd. Dit alles resulteerde in een reusachtige bouwactiviteit met een enorme inzet van mensen en materieel: bij de bouw van de hele Atlantikwall waren 100 000 Duitsers en 8 000 000 buitenlanders betrokken als werkkrachten, (waaronder in de eerste fase ongeveer 50 000 Nederlanders) en een maandelijks verbruik van 600 000 kubieke meter beton.

De situatie in 2013. Op de foto zijn de brokstukken van een loopgraaf te zien!.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: