Type: M 151, ( Baunr. 8657 ).

Ruim 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn veel bunkers door sloop, nieuwbouw en nieuwe infrastructuur verdwenen of geheel ondergewerkt. De redenen die tot deze opruimingsactie leidden waren zeer legitiem. Ze zijn voor velen de laatste zichtbare en tastbare restanten van de Duitse militaire aanwezigheid langs onze kusten tijdens de bezettingsjaren. In de Westduin aan de zuidzijde van de Scheveningse haven zijn nog enkele Duitse en Nederlandse werken bewaard gebleven. De Westduinen lagen eens vol met talloze werken. In 1953 moest na een zware storm ook de Batterij Westduin eraan geloven. Door duinafslag ten gevolge van die storm, kwamen enkele werken gevaarlijk dicht op het strand te liggen, en heeft men doen besluiten de batterij met tankmuur, gelegen in de eerste duinenrij te slopen.

” St. type: M 151, Mannschaftsunterstand “

Het type M 151 is in de Atlantikwall redelijk veel toegepast. In Europa zijn er minimaal circa 70 gebouwd. In Den Haag stonden er twee, die beide nog bestaan. In dit onderkomen verbleven 1 officier, 2 onderofficieren en 24 soldaten. De bunker is ondergewerkt, en dus niet toegankelijk. Enkele jaren eerder, toen ik deze foto’s maakte was de bunker nog wel te betreden.

Een in het beton aangebrachte haak waaraan een camouflage net konden worden bevestigd.

Boven de ingang is nog vaag de tekst Ursula, de naam van de bunker te zien.

De vrijgemaakte toegang, van binnenuit gezien.

Schietgat voor de ingangsverdediging.

***********************************************************************************************************************

Enkele foto’s die ik eerder maakte!. ( Een overzicht ).