St.- type: 625, ( Baunr. 8117 ).

Ruim 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn veel bunkers door sloop, nieuwbouw en nieuwe infrastructuur verdwenen of geheel ondergewerkt. De redenen die tot deze opruimingsactie leidden waren zeer legitiem. Ze zijn voor velen de laatste zichtbare en tastbare restanten van de Duitse militaire aanwezigheid langs onze kusten tijdens de bezettingsjaren. In de Westduin aan de zuidzijde van de Scheveningse haven zijn nog enkele Duitse en Nederlandse werken bewaard gebleven. De Westduinen lagen eens vol met talloze werken. In 1953 moest na een zware storm ook de Batterij Westduin eraan geloven. Door duinafslag ten gevolge van die storm, kwamen enkele werken gevaarlijk dicht op het strand te liggen, en heeft men doen besluiten de batterij met tankmuur, gelegen in de eerste duinenrij te slopen.

” St. type: 625 Schartenstand fur 7,5 cm PAK 40 “

Het strand ter hoogte van Kijkduin, nadat de Duitsers hun stellingen hadden verlaten!. Gezien het feit dat de bunker nog is voorzien van camouflagenetten, moet dit enkele dagen of weken na de capitulatie zijn geweest. Alle verdedigingswerken die in de weg stonden, werden na de bevrijding zo snel mogelijk opgeruimd. Met name aan de Boulevard moesten de sporen van de Duitse bezetting zo snel mogelijk worden uitgewist.

 

De bunker vlak na de oorlog!.

Niet veel later is men begonnen met het ruimen van dit enorme object.

Foto’s: Haags gemeentearchief.