Overige

Ruim 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn veel bunkers door sloop, nieuwbouw en nieuwe infrastructuur verdwenen of geheel ondergewerkt. De redenen die tot deze opruimingsactie leidden waren zeer legitiem. Ze zijn voor velen de laatste zichtbare en tastbare restanten van de Duitse militaire aanwezigheid langs onze kusten tijdens de bezettingsjaren. In de Westduin aan de zuidzijde van de Scheveningse haven zijn nog enkele Duitse en Nederlandse werken bewaard gebleven. De Westduinen lagen eens vol met talloze werken. In 1953 moest na een zware storm ook de Batterij Westduin eraan geloven. Door duinafslag ten gevolge van die storm, kwamen enkele werken gevaarlijk dicht op het strand te liggen, en heeft men doen besluiten de batterij met tankmuur, gelegen in de eerste duinenrij te slopen.

” De overige werken in het Westduin gebied, ( W.N. 66 HM ). “

In de twee jaren volgend op de ramp werden de meest beeldbepalende objecten gesloopt. De werken in het duin achter de batterij zijn nog wel aanwezig! inclusief een deel van het gangenstelsel. De komende twee jaar vormt het Westduinpark het toneel van grote graafmachines en werklui. Eind 2012 is gestart met het opknappen van het 200 hectare grote natuurgebied tussen Duindorp en Kijkduin.

Deze foto’s zijn gemaakt op 24-05-2010 16:51 ( pagina under construction! ).

Beschrijving:

Beschrijving: