Type: 118a, (Sanitatsunterstand)

In de omgeving van de Westduinweg nabij de Doornstraat, liggen nog altijd een tweetal bunkers onder het zand verscholen. Het gaat hier om het type 616 voor ( communicatie ) en 118a. Laatste was ingericht als ( Hospitaalbunker ). Dit waren in deze omgeving de belangrijkste objecten. Op een Duitse kaart uit 1944 was dit complex bunkers en omliggende bebouwing aangeduid met Widerstandsnest 324, een Bataillons-Gevechtsstand. Een eerste vermelding van deze stelling werd op de kaart van 1 november 1942 aangetroffen. Ter plaatse waren toen zeven bunkers gepland c.q in aanbouw. De Hospitaalbunker ligt er anno 2019 nog steeds, diep onder het zand. Deze bunker bezat een operatiekamer en ziekenkamers, met ruimten voor artsen en verplegers. De bunker heeft een enorme omvang, ruim 20 grote en kleine ruimtes waarin gewonden soldaten verpleegd konden worden. Op basis van het BRV materiaal bestond deze stelling in hoofdzaak uit een zestal St-bunkers. Op en in het Lindoduin lagen er nog vier.  (  Bron: Ambachtheer ).

” Stutzpunktgruppe Scheveningen – Lindoduin, Widerstandsnest 324 “

The rest of the photos are still following! Under Construction.


( Hospitaal, type 118a ). De bunker is ondergronds gelegen in een kleine, binnenstedelijk duintop (“het Doornpark”) in het bouwblok, begrensd door de Doornstraat, Helmstraat, Scheveningse weg, Van Dorpstraat en Johan van Oldenbarneveltlaan. De bunker behoort tot de categorie met het grootste weerstandsvermogen (Stündiger Ausbau in Stahlbeton). Het ontwerp van deze bunker is afkomstig van de Duitse landmacht (Westwalltijdperk). Dit standaardtype staat bekend als Regelbau 118, Sanitütsunterstand. Het Baunummer is 8596. De bouw vergde 1440 m3 beton en 101 ton wapeningsijzer.

Het hospitaal of verbandplaats is een forse, geheel ondergronds gelegen bunker meteen aantal ruimten met een medische bestemming ( opname, behandelkamer, ziekenzaal ), personeels en voorraadruimten. Aan de lange zijde heeft de bunker twee, extra brede ingangen, die beide via een gassluis toegang geven tot het inwendige. Tegenover de entrees bevindt zich een afsluitbaar schietgat. Vanuit de ruimten achter deze schietgaten kon de ingang onder vuur genomen worden.

Type 118a behoort tot de zeer zelden gebouwde bunkertypes. In Europa zijn er minimaal circa tien gebouwd, voornamelijk in Nederland. Den Haag kent er één. De bunker is een gaaf, in de oorspronkelijke context bewaard gebleven, voorbeeld van een op Europees niveau zeer zeldzaam type. Het object is van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens zijn cultuurhistorische waarde en zijn betekenis voor de wetenschap. ( Bron: website Gemeente Den Haag ).

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: