Overige

In de omgeving van de Westduinweg nabij de Doornstraat liggen nog altijd een aantal bunkers in de bosjes verscholen. Het betreft een tweetal bunkers van het type 616 en 118a. Laatste was ingericht als ( Hospitaalbunker ). Dit waren in deze omgeving de belangrijkste objecten. Op een Duitse kaart uit 1944 was dit complex bunkers en omliggende bebouwing aangeduid met Widerstadsnest 324, een Bataillons-Gevechtsstand. Een eerste vermelding van deze stelling werd op de kaart van 1 november 1942 aangetroffen. Ter plaatse waren toen zeven bunkers gepland c.q in aanbouw. De Hospitaalbunker ligt er anno 2019 nog steeds, diep onder het zand. Deze bunker bezat een operatiekamer en ziekenkamers, met ruimten voor artsen en verplegers. De bunker heeft een enorme omvang, ruim 20 grote en kleine ruimtes waarin gewonden soldaten verpleegd konden worden. Op basis van het BRV materiaal bestond deze stelling in hoofdzaak uit een zestal St-bunkers. Op en in het Lindoduin lagen er nog vier.  (  Bron: Ambachtheer, foto’s Haags gemeente archief ).

Deze pagina is under construction!  ( Meer foto’s bij de volgende update! )