St.-type: V149

( MARINEHOOFDKWARTIER FUHRER DER SCHNELLLBOOTE ) In de loop van 1943 werd in het Van Stolkpark het Marinehoofdkwartier van de Fuhrer der Schnellboote ( F.d.S. ) gevestigd. De F.d.S. stond rechtstreeks onder het opperbevel van de Duitse zeemacht. Alle in Europa opererende motortorpedobootflottieljes vielen organiek onder de F.d.S. Operationeel voerden de plaatselijk zeemachtbevelhebbers het bevel over deze flottieljes. Aan de Nederlandse kust opereerden flottieljes vanuit Rotterdam, Den Helder en IJmuiden. In november 1944 werd het complex van de F.d.S. door de Seekommandant Mittelholland in gebruik genomen. Het hoofdkwartier van de F.d.S. werd in de Scheveningse Bosjes gevestigd. De grootste concentratie van werken werd in het deel rond de Belvedere gebouwd. Dit bosperceel van circa 300 bij 300 meter ligt ingesloten tussen de Duinweg, Belvedereweg, Prof. P.S. Gerbrandyweg en de Waterpartij.

 ” St.-type: V149, Baunr. 8605 – Fuhrer der Schnellboote ( F.d.S ) 

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


( Villa Sandhaghe ). In de Tweede Wereldoorlog werd dit huis, samen met een aantal panden in de omgeving, door de Duitse bezetter gevorderd voor de huisvesting van het hoofdkwartier van de “Führer der Schnellboote” Een tunnel verbond de villa met het Belvedèreduin, waar zeven meter onder de grond een commandopost werd aangelegd. Rondom het huis kwamen ter verdediging vier kleine bunkers ( Tobruks ) en opstellingen voor luchtafweergeschut. Toen het hoofdkwartier in november 1944 naar Duitsland werd verplaatst, nam de Seekommandant Mittelholland het complex in gebruik.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: