St.-Type: 610, Baunr. 8706

( MARINEHOOFDKWARTIER FUHRER DER SCHNELLLBOOTE ) In de loop van 1943 werd in het Van Stolkpark het Marinehoofdkwartier van de Fuhrer der Schnellboote ( F.d.S. ) gevestigd. De F.d.S. stond rechtstreeks onder het opperbevel van de Duitse zeemacht. Alle in Europa opererende motortorpedobootflottieljes vielen organiek onder de F.d.S. Operationeel voerden de plaatselijk zeemachtbevelhebbers het bevel over deze flottieljes. Aan de Nederlandse kust opereerden flottieljes vanuit Rotterdam, Den Helder en IJmuiden. In november 1944 werd het complex van de F.d.S. door de Seekommandant Mittelholland in gebruik genomen. Het hoofdkwartier van de F.d.S. werd in de Scheveningse Bosjes gevestigd. De grootste concentratie van werken werd in het deel rond de Belvedere gebouwd. Dit bosperceel van circa 300 bij 300 meter ligt ingesloten tussen de Duinweg, Belvedereweg, Prof. P.S. Gerbrandyweg en de Waterpartij.