Villa Sandhaghe

( Marinehoofdkwartier Fuhrer der Schnellboote ). In de loop van 1943 werd in het Van Stolkpark het Marinehoofdkwartier van de Fuhrer der Schnellboote ( F.d.S. ) gevestigd. De F.d.S. stond rechtstreeks onder het opperbevel van de Duitse zeemacht. Alle in Europa opererende motortorpedobootflottieljes vielen organiek onder de F.d.S. Operationeel voerden de plaatselijk zeemachtsbevelhebbers het bevel over deze flottieljes. Aan de Nederlandse kust opereerden flottieljes vanuit Rotterdam, Den Helder en IJmuiden. In november 1944 werd het complex van de F.d.S. door de Seekommandant Mittelholland in gebruik genomen. Het hoofdkwartier van de F.d.S. werd in de Scheveningse Bosjes gevestigd. De grootste concentratie van werken werd in het deel rond de Belvedere gebouwd. Dit bosperceel van circa 300 bij 300 meter ligt ingesloten tussen de Duinweg, Belvedereweg, Prof. P.S. Gerbrandyweg en de Waterpartij.

 ” Hoofdkwartier Fuhrer der Schnellboote in het van Stolpark

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


De commandobunker was via verschillende gangen en loopgraven met andere bunkers binnen het complex verbonden. Deze bunker zal speciaal voor Bunkerdag toegankelijk worden gemaakt. De Duitse verdedigingswerken kunnen op steeds meer interesse rekenen. In 2015 werden op de themadag slechts zo’n twintig bunkers opengesteld. In 2016 jaar waren dat er met 46 ruim twee keer zoveel en vorig jaar kwamen er tientallen bij. Dit jaar zijn het er dus bijna negentig.  De betonnen gebouwen maakten deel uit van de Duitse Atlantikwall, een 6200 kilometer lange verdedigingslinie langs de Europese kust van door de Duitsers bezet gebied.

 

Villa Sandhaghe – Hoofdkwartier van de Fuhrer Der Snellboote

De villa ziet er vrijwel nog het zelfde uit als toen.

Fundering voor een mast of vlaggenmast