Bergplaats

De Duitsers verklaarden een strook grond van 13,5 hectare als spergebied en ook derhalve niet voor de burgerbevolking toegankelijk. Dit gebied, gelegen achter begraafplaats Westduin, werd door de Duitsers aangeduid als Widerstandsnest 2H en lag binnen de gemeentegrenzen van Den Haag. Naast een vier tal tobruks van het type 58C zijn er ook een aantal St bunkers gebouwd, allen uit de 600 serie. Op Widerstandsnest 2H zijn vanaf begin 1943 tot rond sept. 1944 het 723 Grenadier Regiment ( 723.Gren.Rgt ), gelegerd geweest. Hoewel het Duitse opperbevel een landing op de Scheveningse kust onwaarschijnlijk achtte ging men toch over tot het inrichten van diverse steunpunten. In Januari 1942 gaf de bevelhebber van de landmacht in Nederland aan alle betrokken instructies over de uitbouw van de Kustverdediging, en was Stutzpunktgruppe Scheveningen een fijt. Den Haag en Scheveningen kreeg Qua verdedigingsgraad de ener hoogste status!. IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen waren nog sterker uitgebouwd, en uitgeroepen tot Festung en Verteidigunsbereich.

Bron: Ronald Vrolijk – Ambachtsheer – P & D Harff.

 ” Widerstandsnest 2H Ockenburg – Bergplaats voor proviand 

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


( Zondag 1 april 2007 ). Door uitbreiding van de Algemene Begraafplaats Westduin zijn bij graafwerkzaamheden een drietal verdedigingswerken bloot komen te liggen waaronder deze provisiebergplaats. Een deel van de scherfmuur is kort na de opgraving jammer genoeg afgebroken. Bij eerdere werkzaamheden stuitte men ook op een onbekend aantal Duitse rijplaten en de fundering van de Heerespijlstelle “Ludwig”. Dit was een luisterpost en peilstation. In de mei dagen van 1940 was deze plek het strijdtoneel van hevige gevechten tussen Duitse Parasutisten en het Nederlandse leger.

 

Bunkertje voor proviand

Bunkertje voor proviand

Foto’s John Molenkamp. 2007