Type: S 414 in (2023)

Een zwaar uitgevoerd gedeelte van de tot de Atlantikwall behorende Stutzpunktgruppe Scheveningen vormde de Marine Seeziel-Batterie ( MSB ) Scheveningen Nord ( Stutzpunkt XXXXML ). Al in december 1941, dus voor de aanleg van de Atlantikwall adviseerde de Marine Befehlshaber in den Niederlanden over de verdediging van de kust van ons land. Ook bij Scheveningen moest een zware batterij aangelegd worden. Op een kaart van 18 april 1942 werd aangegeven dat ten noorden van Scheveningen twee Stutzpunkte waren aangelegd onder de aanduiding ‘Stp. 427′. Het ene punt was een Marine Batterij met zes stukken ( Kannonen ) van 15,5 centimeter en het andere bestond uit vier stukken van 7,5 centimeter. Aan deze vestingen werden daarna nog twee jaar verbeteringen tot de versterking aangebracht. Het gebied van MSB Scheveningen Nord was gesitueerd in het Oostduinpark. Vanaf het einde van het Zwarte Pad liep de batterij over de duinen zo’n 900 meter noordwaarts. En vanaf de duinen ongeveer 250 meter landinwaarts.

Type: S 414 – Leitstand fur mittlere und schwere batterie “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


Na een hele poos er niet meer te zijn geweest, weer eens een bezoekje gebracht aan de Batterie Scheveningen Nord. En wat ligt alles er nog mooi bij, en zonder graffiti. Enkele jaren eerder wat dit wel anders. Dit bijzondere object ligt even ten noorden van de Pier en Boulevard, gesitueerd in de eerste duinenrij bij strandslag ( ?) Van dit type bunker zijn er in heel de Atlantikwall nog maar 3 over. Deze in Scheveningen, Noordwijk en eentje in Frankrijk. Het gaat hier dus om een heel zeldzaam type bunker met 3 bouwlagen, welken zijn aangesloten op een uitgebreid gangenstelsel.

Leitstand of vuurleidingspost ( Type: S 414 ).

Leitstand of vuurleidingspost ( Type: S 414 ).

Leitstand of vuurleidingspost ( Type: S 414 ).

Leitstand of vuurleidingspost ( Type: S 414 ).

Copyright 2021 John Molenkamp.