Type: 671 SK

Een zwaar uitgevoerd gedeelte van de tot de Atlantikwall behorende Stutzpunktgruppe Scheveningen vormde de Marine Seeziel-Batterie ( MSB ) Scheveningen Nord, Stutzpunft XXXXML. Al in december 1941, dus voor de aanleg van de Atlantikwall, adviseerde de Marine Befehlshaber in den Niederlanden over de verdediging van de kust van ons land. Ook bij Scheveningen moest een zware batterij aangelegd worden. Op een kaart van 18 april 1942 werd aangegeven dat ten noorden van Scheveningen twee Stutzpunkte waren aangelegd onder de aanduiding ‘Stp. 427′. Het ene punt was een Marine Batterij met zes stukken ( Kannonen ) van 15,5 centimeter en het andere bestond uit vier stukken van 7,5 centimeter. Aan deze vestingen werden daarna nog twee jaar verbeteringen tot de versterking aangebracht. Het gebied van MSB Scheveningen Nord was gesitueerd in het Oostduinpark. Vanaf het einde van het Zwarte Pad liep de batterij over de duinen zo’n 900 meter noordwaarts. En vanaf de duinen ongeveer 250 meter landinwaarts. ( Bron: Ambachtsheer ).

 ” Type: 671 Sk (Schartenstand für Geschütze auf mittlere Sockellafette 120°), “

De Marine, Seeziel Batterie Scheveningen Nord, vanaf de boulevard gezien. De vier geschutsbunkers en de centrale vuurleidingspost behoren tot een omvangrijk complex met meer dan negentig Duitse en Nederlandse verdedigingswerken. De bunkers zijn in 1944 gebouwd, en omvatte verder tientallen gemetselde woonschuil  en bergplaatsen, verbonden door tunnels. Er zijn al enige jaren plannen om een deel van het gangenstelsel toegankelijk te maken voor het publiek. Alleen Staatsbosbeheer die gaat over dit stuk duingebied ligt al enige jaren dwars.

De  bunkers voor het hoofd-geschut werden ontworpen volgens het bunkertype 671 en kwamen later in de meeste Duitse documenten voor als 671 Sk. Begin 1942 werd hier een batterij van zes kanonnen geplaatst op open beddingen en met een eenvoudige vuurleidingspost. In een later stadium werd de batterij voorzien van zes manschappenbunkers, type 501, twee grote munitiebunkers, type FL 246, vier geschutsbunkers, type 671 en de opvallende vuurleidingspost van het type S 414. De stelling omvatte  verder tientallen gemetselde woonschuilplaatsen en bergplaatsen, verbonden door tunnels.

Een bijzondere foto van deze twee jonge dames. Moet vlak na de oorlog zijn geweest.

Foto’s uit de oude doos, toen nog redelijk graffiti vrij. De bunkers hebben inmiddels de status van Rijksmonument.

  Na al die jaren gaat er nog steeds een beetje dreiging vanuit.

Blik op de trapvormige schietopening. Ook wel (Scharte) genoemd.

Mooi winterplaatje van de bunkers in de jaren 80.

De 4 kazematten waren waren voorzien van 15,5 cm geschut.

Foto’s John Molenkamp. 2023