Gangenstelsel

HET WESTDUIN GEBIED, NABIJ KIJKDUIN

Op deze locatie ligt het noordelijke deel van de Marine Seeziel-Batterie Westduin ( MSB ). De kustbatterijen van de Marine, waaronder ook  Scheveningen Nord vormde de ruggengraat van de Duitse kustverdediging in Nederland. Het was namelijk de bedoeling met het zware geschut een geallieerde invasievloot al op zee te vernietigen, voordat de vijand voet al wal kreeg. De batterij had een groot oppervlakte van circa 850 bij 320 meter. in de zeereep en op de overgang tussen de zeereep en het strand lagen zware geschutsbunkers met in het midden de vuurleidingspost van waaruit het commando over de batterij werd gevoerd. Hier net achter lagen de munitieopslagen en manschappenverblijven met een wanddikte van minimaal 2 meter! Deze bouwwerken stonden met elkaar in verbinding via een open loopgraaf. Achter de zeereep lagen lichtere bouwwerken met een ondersteunende functie.  ( Bron: Arthur van Beveren, Jeroen Rijgsma & Nick Warmerdam ).

Gangenstelsel in de duinen tussen Scheveningen en kijkduin.

 ” Stp. XXXXIV M Batterie Westduin – Scheveningen, Den Haag 

The rest of the photos are still following! Under Construction.


Stutzpunktgruppe Scheveningen verdedigde Den Haag en omvatte ook Scheveningen en Kijkduin. De opbouw was zeer diverse. Er lagen Widerstandsnesten met een kleine bezetting en wapens zoals mitrailleurs en licht geschut en Stutzpunkte met zware, betonnen bunkers, meer manschappen en zwaardere artillerie. Het verdedigingsgebied was omsloten door een keten van verdedigingswerken zoals tankversperringen.


 

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: