Geschutsbedding

FLAK BEDDING  ( LUCHTAFWEERGESCHUT )

Op deze locatie ligt het noordelijke deel van de Marine Seeziel-Batterie Westduin ( MSB ). De kustbatterijen van de Marine, waaronder ook  Scheveningen Nord vormde de ruggengraat van de Duitse kustverdediging in Nederland. Het was namelijk de bedoeling met het zware geschut een geallieerde invasievloot al op zee te vernietigen, voordat de vijand voet al wal kreeg. De batterij had een groot oppervlakte van circa 850 bij 320 meter. in de zeereep en op de overgang tussen de zeereep en het strand lagen zware geschutsbunkers met in het midden de vuurleidingspost van waaruit het commando over de batterij werd gevoerd. Hier net achter lagen de munitieopslagen en manschappenverblijven met een wanddikte van minimaal 2 meter! Deze bouwwerken stonden met elkaar in verbinding via een open loopgraaf. Achter de zeereep lagen lichtere bouwwerken met een ondersteunende functie.  ( Bron: Arthur van Beveren, Jeroen Rijgsma & Nick Warmerdam ).

Geschutsbedding fur flak – Stp. XXXXIV M Batt. Westduin 

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 

 


 

De bunker bevind zich op een hoge duintop, en is toegankelijk.

Foto’s zijn gemaakt op ( 15 Maart 2023 ).