Batterie Westduin

MARINE SEEZIEL-BATTERIE WESTDUIN

Op deze locatie ligt het noordelijke deel van de Marine Seeziel-Batterie Westduin ( MSB ). De kustbatterijen van de Marine, waaronder ook  Scheveningen Nord vormde de ruggengraat van de Duitse kustverdediging in Nederland. Het was namelijk de bedoeling met het zware geschut een geallieerde invasievloot al op zee te vernietigen, voordat de vijand voet al wal kreeg. De batterij had een groot oppervlakte van circa 850 bij 320 meter. in de zeereep en op de overgang tussen de zeereep en het strand lagen zware geschutsbunkers met in het midden de vuurleidingspost van waaruit het commando over de batterij werd gevoerd. Hier net achter lagen de munitieopslagen en manschappenverblijven met een wanddikte van minimaal 2 meter! Deze bouwwerken stonden met elkaar in verbinding via een open loopgraaf. Achter de zeereep lagen lichtere bouwwerken met een ondersteunende funtie.  ( Bron: Arthur van Beveren, Jeroen Rijgsma & Nick Warmerdam ).

Foto: Atlantikwall Museum Scheveningen

De Batterie Westduin in noordelijke richting gezien. Deze bestond uit vier geschutsbunkers waarin 10,5 cm scheepsgeschut stond opgesteld. In het midden van deze vier bunkers bevond zich de vuurleidingspost, ook wel Leitstand genoemd. Hierin werden de posities van de vijand bepaald en vervolgens doorgegeven aan het geschut.

 De Leitstand in zijn laatste dagen! ( type: 636, Baunr. 8624 ).

In 1953 moest na een zware storm ook de Batterij Westduin eraan geloven. Door duinafslag ten gevolge van die storm, kwamen enkele werken gevaarlijk dicht op het strand te liggen, en heeft men doen besluiten de batterij met tankmuur, gelegen in de eerste duinenrij te slopen. Vandaag de dag is er van deze kustbatterij niet veel meer over! In het achtergelegen duin zijn nog wel een aantal werken bewaard gebleven met een bijbehorend gangenstelsel. Deze is op speciale dagen met een gids te bezichtigen!

Beschrijving:

Beschrijving:

Foto’s: Haags gemeente Archief