Tobruk ( 1 )

Op het voormalige Militair Oefenterrein was een artilleriebatterij gelegen, bekend als Batterie Wasserturm, Stutzpunkt XXXXIaH. Het geschut stond in vier open geschutsopstellingen. Vanuit deze stelling kon 360 graden bestreken worden, zodat men zowel een aan de kust landende vijand als een vijand, die vanuit het oosten aanviel, kon bestoken. Op circa 425 meter ten noordoosten van het hart van deze batterij bevond zich de waarnemingspost. Vanuit deze bunker werd het vijandelijke gebied aan de oostzijde van de hoofdweerstandslijn geobserveerd, zodat het vuur vanuit de batterij geleid kon worden. Alle bunkers werden in drie groepen rondom de vier centraal gelegen open geschutsbeddingen gesitueerd. De batterij werd verdedigd door de: Polizei Artillerie Abteilung, bestaande uit 1 officier, 7 onderofficieren en 67 manschappen. Bron: C Bal / Haags Gemeente Archief en Atlantikwall Museum Scheveningen.

Type Tobruk 58C – Batterij Wasserturm, Stp. XXXXIa.H

The rest of the photos are still following! Under Construction.


Een Tobruk, of Ringstand genoemd met stalen rand. Deze was te betreden met een klimkoker die op enkele meters afstand lag. Dit bunkertje werd meestal door één of twee personen bemand, en deed dienst als observatiepost of mitrailleursnest. Het bouwwerk kwam voor als losstaande constructie en als een onderdeel van een grotere bunker.

Later werd het model, een gewapend betonnen gevechtsruimte met een 8-hoekig of rond gat aan de bovenzijde. De naam is afgeleid van de plaats Tobroek in ( Libië  ) waar deze bouwwerken in 1941 voor het eerst werden gebouwd door het Italiaanse leger. Aangezien dit relatief kleine bunkertje in het heetst van de strijd zo effectief bleek te zijn, was dit voor de Duitsers reden genoeg om dit zogenaamde Tobroekbunkertje vanaf 1942 in de Duitse kustverdediging op te nemen.

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp.