Keuken met Berging

Op het voormalige Militair Oefenterrein was een artilleriebatterij gelegen, bekend als Batterie Wasserturm, Stutzpunkt XXXXIaH . Het geschut stond in vier open geschutsopstellingen. Vanuit deze stelling kon 360 graden bestreken worden, zodat men zowel een aan de kust landende vijand als een vijand, die vanuit het oosten aanviel, kon bestoken. Op circa 425 meter ten noordoosten van het hart van deze batterij bevond zich de waarnemingspost. Vanuit deze bunker werd het vijandelijke gebied aan de oostzijde van de hoofdweerstandslijn geobserveerd, zodat het vuur vanuit de batterij geleid kon worden. Alle bunkers werden in drie groepen rondom de vier centraal gelegen open geschutsbeddingen gesitueerd. De batterij werd verdedigd door de: Polizei Artillerie Abteilung, bestaande uit 1 officier, 7 onderofficieren en 67 manschappen. Bron: C Bal / Haags Gemeente Archief en Atlantikwall Museum Scheveningen.

 ” Type: F.A. Keuken, Batterie Wassenturm – Stutzpunkt XXXXIa.H.

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


Het BRV trof hier destijds 50 objecten aan. Tijdens het veldwerk in 1988/1989 werden er 35 teruggevonden. Vooral het beeld van de drie rond de open geschutsopstellingen gelegen groepen werd daardoor duidelijk. Ook de drie Tobruks waren relatief eenvoudig te traceren. Van de losse, ondergrondse werken werden er  slechts zes teruggevonden. Ook de waarnemingspost van het type 143 bestaat nog.

De bunker doet tegenwoordig dienst als onderbouw voor de, in dit gebied beeldbepalende, blauwe radarbol. Van de vijftien niet teruggevonden, losse ondergrondse werken mag aangenomen worden, dat zij op twee vernielde werken na, nog aanwezig zijn. Dit Badhuis met berging en een stuk overdekte loopgraaf is inmiddels geschikt gemaakt om onderdak te bieden aan Vleermuizen.

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp