Type: Tobruk 58C

Rijkscommissaris Seyss-Inquart vestigde zich in de zomer van 1940 op het landgoed Clingendael in het meest noordelijke stadsdeel van Den Haag. Hiermee werd Clingendael een bestuurlijk centrum voor de Duitsers in Nederland. Langs de oostkant van Clingendael werd een tankgracht gegraven, en op verschillende plaatsen kwamen wapenopstellingen te staan. In het bos ten westen van het herenhuis werd in 1941 een wachtgebouw gebouwd voor de Grüne Polizei. Verder bouwden de Duitsers verschillende bunkers, waaronder die van Seyss-Inquart, en voor de rondomverdediging waren in de nabijheid enkele Tobruks gebouwd. De belangrijkste werken waren de geschutskazematten van het type ( 625 ). Dit type bunker was in de gehele Stutzpunktgruppe met 20 exemplaren de meest voorkomende Regelbau. De werken in deze stelling verdedigden de Hauptkampflinie en de toegang tot Stutzpunkt Clingendael.

 ” Stutzpunkt Clingendael – type Tobruk of Ringstand 

The rest of the photos are still following! Under Construction.


Later werd het model, een gewapend betonnen gevechtsruimte met een 8-hoekig of rond gat aan de bovenzijde. De naam is afgeleid van de plaats Tobroek in ( Libië  ) waar deze bouwwerken in 1941 voor het eerst werden gebouwd door het Italiaanse leger. Aangezien dit relatief kleine bunkertje in het heetst van de strijd zo effectief bleek te zijn, was dit voor de Duitsers reden genoeg om dit zogenaamde Tobroekbunkertje vanaf 1942 in de Duitse kustverdediging op te nemen.

Tobruk 1

Tobruk 1

Een 2e exemplaar even verderop in het bos.

Tobruk 2

Tobruk 2

Nummer 3 bevindt zich in de directe nabijheid van de Seyss-Inquart bunker.

Tobruk 3

Tobruk 3

Tobruk 3

Nummer 4 eveneens rond de Seyss-Inquart

Tobruk 4