VF 51 A

De kustdorpen Noordwijk en Katwijk vielen binnen Stutzpunktguppe Katwijk-Noordwijk. Dit gebied met infanteriesteunpunten verdedigde twee fronten: het Seefront direct aan de kust dat doelen op strand en zee bestreek en het Landfront met doelen in het achterland. Het Seefront moest in de bebouwing  van Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee worden ingepast. De gevolgen waren groot. De boulevard van Katwijk werd nagenoeg geheel gesloopt tot een diepte van honderd meter landinwaarts. Alleen de Vuurbaak en de Anderaskerk met uitzondering van haar toren bleven gespaard voor de grootschalige sloop in 1944. Noordwijk kwam er beter vanaf. De boulevard  bleef grotendeels ongeschonden. Wel werden enkele honderden bewoners verplicht geëvalueerd. ( Bron: Rondwandelingen Langs Militair Erfgoed ).

” Type Kuver, VF 51 A ” –  Bpt. 185 of W.N. 2 A.

Een personeelsonderkomen voor het onderbrengen van 6 man, ( type Kuver 51 A ). Dit bunkertje bevindt zich op enkele meters afstand van de 616, en ligt in een smalle bosrand nabij het begin van de duinen. Bij de andere werken binnen de stelling ging het vooral om FA-woonbunkers en munitiebunkers. Naast deze woon en munitiebunkers waren er toiletgebouwen, een badhuis en ter verdediging een aantal Tobruks. Het gaat hier overigens om een landfront stelling met een ondersteunende functie.

Ingangszijde.

Doorkijk in de gallerij.

Nog goed te zien is waar de stapelbedden stonden.

Jammer van al die rotzooi op de vloer.

Toegang 2 aan de andere kant.

De bunker is vrij toegankelijk, maar ligt wel op prive terrein.

Zoals op de foto is te zien, is deze in Formstein gebouwd.

Restanten van een schoorsteen.