Kuver II

De kustdorpen Noordwijk en Katwijk vielen binnen Stutzpunktguppe Katwijk-Noordwijk. Dit gebied met infanteriesteunpunten verdedigde twee fronten: het Seefront direct aan de kust dat doelen op strand en zee bestreek en het Landfront met doelen in het achterland. Het Seefront moest in de bebouwing  van Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee worden ingepast. De gevolgen waren groot. De boulevard van Katwijk werd nagenoeg geheel gesloopt tot een diepte van honderd meter landinwaarts. Alleen de Vuurbaak en de Anderaskerk met uitzondering van haar toren bleven gespaard voor de grootschalige sloop in 1944. Noordwijk kwam er beter vanaf. De boulevard  bleef grotendeels ongeschonden. Wel werden enkele honderden bewoners verplicht geëvalueerd. ( Bron: Rondwandelingen Langs Militair Erfgoed ).

” Type kuver, woonverblijf – Bpt. 185 of W.N. 2 A “

Een 2e exemplaar enkele meters verderop! Vanaf 1942 kwamen er steeds meer beperkingen. De duinen en het strand werden tot Sperrgebiet verklaard en waren alleen nog met speciale toestemming toegankelijk. Vanwege de aanleg van de verdedigingswerken, versperringen en vrije schootsvelden werden op grote schaal huizen en gebouwen gesloopt. Grote delen van het kustgebied kwamen er anders uit te zien en oude dorpskernen verdwenen. Dit was onder andere het geval in Hoek van Holland, Hellevoetsluis en Katwijk.

Type Kuver, ( woonschuilplaats ).

Ingangszijde.

Nooduitgang.