Tunnels

Deze marinebatterij bevond zich in de duinstrook net ten noorden van Noordwijk nabij het voormalige golfterrein. De stelling werd op 2 december 1940 in gebruik genomen, waarmee het tot de eerste Duitse gebouwde batterijen behoorde. De in eerste instantie gebouwde open beddingen en dunwandige vuurleidingspost werden gedurende de oorlog vervangen door zware bunkers. Als bewapening waren er, naast de persoonlijke bewapening voor de soldaten, een aantal zware wapens aanwezig waaronder het hoofdgeschut bestaande uit vier stukken ( 15,5 ) cm geschut type 419 GPF met een bereik van ( 18,4 km ). Toen de oorlog ten einde was waren er in de batterij een kleine tachtig werken gebouwd, waarvan er 14  een wand en dakdikte van tenminste twee meter hadden. Deze dikwandige bunkers huisvestten de belangrijkste functies van de batterij, die bij gevechtshandelingen operatief moesten blijven. Daarbij gaat het om de vier geschutsbunkers, een vuurleidingspost, twee munitiebunkers, woonverblijven en nog enkele andere objecten. ( Bron: P Harff & D Harff ).


” Tunnels en onderkomens in de voormalige Kustbatterie Noordwijk “

De kustbatterij is volgens een standaard ontwerpprincipe aangelegd. De kern bestond uit een vuurleidingspost met daaromheen aan weerskanten stukken geschut opgesteld in zware bunkers en twee munitieopslagbunkers, één aan de noordzijde en één aan de zuidzijde van de batterij. Met deze opstelling waren er geen doden hoeken tussen de schootsvelden van de kanons en kon er over een breed front vuur worden gegeven. Batterij Noordwijk en andere Marine Seeziel-Batterien waren primair bedoeld voor het onder vuur nemen van doelen op zee. Batterijen als deze vormde de ruggengraat van de kustverdediging in  Nederland.