Type: 630 (1)

(Stützpunktgruppe Breskens) De verdediging rond Breskens werd opgebouwd uit een samenhangende concentratie van weerstandskernen. Deze Stützpunktgruppe werd als zodanig onder een landmachtcommandant geplaatst. De aanwezige troepen behoorden voor het overgrote deel aan de landmacht en de marine toe. Deze werden ingezet bij de voorhanden zijnde zware wapens. Dit varieerde van wapens voor de verdediging, tot anti-tanklgechut en artillerie. De nieuwe Stp. Gr. werd op 6 September 1942 gevormd door een aantal steunpunten. Deze omvatte grofweg het gebied Breskens Nieuwe Sluis. Hierin waren een groot aantal steunpunten ondergebracht. De oppervlakte van de sector werd op 16 september 1942 uitgebreid. De vesting liep nu vanaf Breskens over Kruisdijk tot aan Groede. Bron: Ben Muller (Breskens onder Beton).

Het bunkertype: Regelbau 630 nabij de Noletjesdijk

In deze omgeving zijn zes van dit type bunkers gebouwd, en bood een flankerende opstelling aan een zware mitrailleur. Deze stond achter een dubbele pantserplaat van 20 of 30 cm. De bezetting bestaande uit vijf soldaten en een onderofficier konden in de verblijfsruimte (Bereitschaftraum) ondergebracht worden.

Het uiterlijk aanzicht van de bunkers was in de oorlog geheel anders dan hede ten dage.

Ze waren geheel verscholen onder aarde en camouflagenetten. Bunkers in de bebouwde kom waren beschilderd met een decor van ramen en deuren en voorzien van een puntdak waardoor zij opgingen in de omliggende bebouwing. Hede ten dagen is nog slechts de kale bunker zichtbaar.

Sporen van de strijd zijn op veel bunkers nog altijd zichtbaar, in tegenstelling tot de rest in het land.

Vanwege de ligging van een smal weggetje naast de bunker, heeft men eerder doen besluiten de flankeringsmuur te slopen. Deze muur moest ervoor zorgen dat de schietopening aan het zicht van de vijand onttrokken wordt. Ook de bunker types: 612, 667 en 680 hadden zo’n zelfde muur.

Toegang bunker.