Type: 621

Het Landfront was gericht tegen aanvallen vanaf de landzijde op de vesting IJmuiden. De opbouw van de linie bestond uit een aaneengesloten rij versperringen met daarachter bunkers. In het duingebied bestonden de versperringen met name uit Höckerhindernisse. Dit waren rijen betonnen piramides die niet passeerbaar mochten zijn voor voertuigen en tanks. In het oostelijk deel van de duinen werd de linie gevormd door een tankmuur (Panzermauer) die uiteindelijk overging in een zigzag lopende tankgracht gevuld met water. Eén van de doorgangspoorten in deze verdedigingswal resteert nog. Het gaat om een zogenaamde Walzkörpersperre. Dit waren twee reusachtige kantelblokken waarmee men in een noodsituatie de weg kon afsluiten. Opmerkelijk dat deze moderne variant van de middeleeuwse stadspoort veel in Nederland is gebouwd, maar verder in Europa aanzienlijk minder aanwezig is. Bron: Hans Sakkers, Marc Machielse ( Fortress Books).

Het type: 621 ( Gruppenunterstand ).

De bunker heeft het bouwnummer: 5754 en was ontworpen voor het huisvesten van een groep infanterie ( Guppe = 1 onderofficier en 9 manschappen ). Deze veelal Ständiger Ausbau bunkers ( ST ) ( muren dikker dan 2 meter ) werden vlak bij elkaar gebouwd en vormde dan samen een widerstandnest.

 

Bunkers van het type: 621 zijn in Nederland 93 keer gebouwd.

De bunker ligt al enige jaren open!.