Tobruk ( 3 )

Het Landfront was gericht tegen aanvallen vanaf de landzijde op de vesting IJmuiden. De opbouw van de linie bestond uit een aaneengesloten rij versperringen met daarachter bunkers. In het duingebied bestonden de versperringen met name uit Höckerhindernisse. Dit waren rijen betonnen piramides die niet passeerbaar mochten zijn voor voertuigen en tanks. In het oostelijk deel van de duinen werd de linie gevormd door een tankmuur (Panzermauer) die uiteindelijk overging in een zigzag lopende tankgracht gevuld met water. Eén van de doorgangspoorten in deze verdedigingswal resteert nog. Het gaat om een zogenaamde Walzkörpersperre. Dit waren twee reusachtige kantelblokken waarmee men in een noodsituatie de weg kon afsluiten. Opmerkelijk dat deze moderne variant van de middeleeuwse stadspoort veel in Nederland is gebouwd, maar verder in Europa aanzienlijk minder aanwezig is. Bron: Hans Sakkers, Marc Machielse ( Fortress Books).

IJmuiderslag, Tobruk voor een 7,5 cm machinegeweer in een stalen Pantserkoepel.

De koepel zelf zit er helaas niet meer op, maar de sokkel is nog wel aanwezig en verkeerd in een goede staat!!.

Een mooi voorbeeld van zo’n zelfde Tobruk, met tankkoepel.

Deze foto is gemaakt in Nederland, en voor zover bekend moet dit in Zandvoort zijn geweest!!.