Tobruk ( 2 )

Het Landfront was gericht tegen aanvallen vanaf de landzijde op de vesting IJmuiden. De opbouw van de linie bestond uit een aaneengesloten rij versperringen met daarachter bunkers. In het duingebied bestonden de versperringen met name uit Höckerhindernisse. Dit waren rijen betonnen piramides die niet passeerbaar mochten zijn voor voertuigen en tanks. In het oostelijk deel van de duinen werd de linie gevormd door een tankmuur (Panzermauer) die uiteindelijk overging in een zigzag lopende tankgracht gevuld met water. Eén van de doorgangspoorten in deze verdedigingswal resteert nog. Het gaat om een zogenaamde Walzkörpersperre. Dit waren twee reusachtige kantelblokken waarmee men in een noodsituatie de weg kon afsluiten. Opmerkelijk dat deze moderne variant van de middeleeuwse stadspoort veel in Nederland is gebouwd, maar verder in Europa aanzienlijk minder aanwezig is. Bron: Hans Sakkers, Marc Machielse ( Fortress Books).

Dit ( Tobruk ) bunkertje ligt ten noorden van de tankversperringen in de duinen van IJmuiden.

Het deels in het zand verscholen werk vormde voor belagers een lastige tegenstander!. Veelal goed gecamoufleerd was het bijna niet op te merken voor de vijand. De Tobruks hadden de aanduiding W.N. ( Widerstandsnest ), ofwel een klein verdedigend steuntpunt op een meestal strategische plek.

De duizenden los en in flankeringsmuren van bunkers gebouwde Tobruks konden als observatiepost, mitrailleurnest of granaatwerper gebruikt worden. Later werd het model, een gewapend betonnen gevechtsruimte met een 8-hoekig of rond gat aan de bovenzijde, overgenomen door de Duitsers en zo vanaf 1942 in Europa geïntroduceerd.

De verdediging van IJmuiden was uit ruim zestig weerstandskernen opgebouwd. Vooral de bomvrije St.-bunkers vormen het geraamte van de verdediging binnen een vesting. Voor het Duitse oppercommando was het duidelijk dat niet de gehele kustlijn krachtig verdedigd, noch rijkelijk voorzien van verdedigingswerken kon worden.

 

De verdediging van het Verteidigunsbereich IJmuiden was gericht tegen een invasie vanuit zee ( Seefront ) en een aanval in de rug over land            ( Landfront ). Een aanzienlijk deel van deze linie is nog altijd aanwezig, en vrij te bezichtigen!!.