Type: 502

(IJMUIDEN) Het Duitse steunpunt nabij het Missiehuis vormde in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke uitvalsbasis voor de Wehrmacht. Dit Duitse infanterie-steunpunt, met het nummer W.N.100, kent dan ook een bijzonder geschiedenis. Zo waren hier bijvoorbeeld niet alleen militairen van de infanterie ingekwartierd, maar ook militairen van de Kriegsmarine. Dit laatste is wel heel opmerkelijk, deze militairen waren hier namelijk niet gelegerd om de stelling te verdedigingen maar maakten onderdeel uit van het Seehund flottielje. Wist u bijvoorbeeld dat deze excentrieke militairen het net gereed gekomen ontvangst-gebouw van het crematorium om vormden tot officiersmess? De sloop van één van de drie, na de oorlog nog resterende bunkers in dit steunpunt, is inmiddels een feit. De firma Bottelier heeft in samenspraak met het Bunker Museum IJmuiden en de projectontwikkelaar enkele unieke pantserdelen weten te behouden. Deze pantserdelen zijn in het bunkermuseum te bewonderen.

Bunker type: 502, enkele dagen voor dat deze zou worden geruimd! In dit woonverblijf verbleven 20 soldaten inclusief een onderofficier. Volgens de plannen van augustus 1942 zou ongeveer de helft van het totale bunkerbestand van de Atlantikwall moeten bestaan uit onderkomens (Unterstanden). De personeelsonderkomens zijn voor het merendeel Gruppenuntertande of Doppelguppenunterstande met een bezetting  van respektievelijk 10 en 20 man.

Zijaanzicht bunker.

Van de laatste categorie is het type: 502 in Nederland het meest gebouwd.

De bunker voorziet in twee ruimtes, ieder voor tien man, uitgerust met bedden, tafels en dergelijke.

In de bunker had iedere soldaat 2 vierkante meter voor zich zelf waarbij bed en kast voor persoonlijke uitrusting waren inbegrepen. In de manschappenverblijven was een kachel geplaatst en in grotere bunkers was een centrale verwarming aanwezig. Tijdens (gas)aanvallen was de bunker met de hulp van pantserdeuren (luchtdicht) af te sluiten.

Ter voorbereiding op wat komen gaat is men al druk in de weer om de bunker leeg te halen.

+ 26 september 2017. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels een feit