Schnellbootbunker SBB II

Aan het einde van de Haringhaven werd in de winter van 1940 – 1941 begonnen met de bouw van de S-bootbunker die in november 1941 in gebruik werd genomen. Het was een bunker met tien overdekte boxen waarin schepen afgemeerd konden worden. Deze bunker werd door bombardementen zwaar beschadigd en na de oorlog afgebroken. In het voorjaar van  1943 werd in de Haringhaven een tweede S-bootbunker met 14 ligplaatsen, 4 reparatiedokken, werkplaatsen en personeelsonderkomens in de bouw opgenomen. Boven de dokken was nog een enorme ruimte voor het onderbrengen van manschappen en voorraden. De buitenwanden en het dak hebben een dikte van 3,5 meter gewapend beton. De bouw werd op 6 september 1944 gestaakt toen de bunker voor tweederde gereed was. In de bunker zou na voltooiing 4.500 ton wapeningsijzer, 91.000 ton cement en 450.000 ton aan kiezel en zand verwerkt worden. Dergelijke scheepsbunkers zijn ook gebouwd in Rotterdam, Oostende en Boulogne.

” Vanuit deze positie is de enorme omvang van de bunker goed te zien! 

In dit bijzondere bouwwerk waren maar liefst 1000 man marinepersoneel gestationeerd. Bij de bouw van SBB II werd voor de eerst keer in Nederland voorgespannen beton gebruikt met als resultaat een veel grotere draagkracht en een hoger weerstandsvermogen. De bouw van deze bunker werd in september 1944 gestaakt bij een omvang van 242 bij 74 meter.`Voltooid zou de kolossale bunker afmetingen hebben gehad van 242 bij 98 meter.

De buitenwanden liepen schuin met de bedoeling dat bommen zouden afketsen. Een constructie die bij geen enkele andere scheepsbunker in Europa is toegepast. In 1944 en 1945 werden beide scheepsbunkers meermaals gebombardeerd, enkele keren met speciaal ontwikkelde zeer zware bommen van 5.500 kilo, de zogenaamde Tall Boys.

Deze Schnellbootbunker II staat er nog en wordt gebruikt door een offshore-servicebedrijf.

Deze foto’s zijn gemaakt op de Bunkerdag in 2019.

Blik op de vijf meter dikke buitenmuren die enigszins schuin stonden zodat bommen minder schade zouden uitrichten. De geallieerde luchtbombardementen hinderden de bouw en eind 1944 werd de bouw gestaakt. Deze Schnellbootbunker II staat er nog en wordt gebruikt door een offshore-servicebedrijf.

Sporen van de strijd zijn op de buitenmuren nog altijd zichtbaar!.

Op 26 maart 1944 werd IJmuiden tussen 13: 30 en 14:47 uur aangevallen door 390 tweemotorige bommenwerpers waarbij 595 ton aan bommen op de doelen neerkwam. Een Marauder bommenwerper kreeg een voltreffer van de luchtdoelartillerie waardoor deze neerstortte en de bemanning om het leven kwam. Het doel was de haven en de S-Bootbunker.

Een tweede aanval vond plaats op 24 augustus 1944 tussen 14:25 en 14:29 uur.

Na de oorlog werd SBB I gesloopt tot de fundering. De opvallende SBB II bleef bewaard en is tegenwoordig in gebruik bij verschillende bedrijven. De buitenzijde kan bezichtigd worden; de binnenzijde na overleg met de gebruikers.

Toegang naar de Schnellbootbunker SBB II.

Foto Charles Duijff.  ( Bunkerdag 2018 ).

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Bron: Hans Sakkers & Marc Machielse > P. Harff en D. Harff > Omstreden erfgoed (van Rijmond tot IJmond ).