F.A .bunker II

De Marine Flakbatterie Süd Ost, eenvoudigweg genoemd naar de positie binnen de Festung, was één van de eerst gebouwde stellingen in het landfront van IJmuiden. De hoofdbewapening bestond uit vier stuks 10,5 cm luchtafweergeschut dat onder stalenkoepels was opgesteld. De batterij was, zoals alle luchtdoelbatterijen van de Duitse marine, eenvoudig van opzet en telde ongeveer 35 werken. In de loop van de oorlog werden dergelijke batterijen voorzien van zware bunkers, zodat de luchtafweer bombardementen zou doorstaan en kon blijven functioneren. De vier beddingen lagen op de hoekpunten van een vierkant; in het midden lag de vuurleidingspost. De beddingen waren onderling door gangen verbonden; vanaf het midden van deze gangen liepen tunnels naar de vuurleidingspost. Aan deze gangen lagen ook woonschuilplaatsen en bergplaatsen. Voor ontspanning en inspanning van de bezetting was aan de noordkant  van de batterij een voetbalveld aangelegd. Na de oorlog bleef vrijwel de hele batterij bewaard, maar raakte uit het zicht door verstuiving en begroeiing.

Ingangszijde van een Bergplaats.