Type: S 7 Dutch

De Duitse Marine maakte van het Forteiland in de monding van het Noordzeekanaal een kernwerk van de Festung IJmuiden. De verdediging bestond uit een kustbatterij met drie geschutsbunkers van het (type: M 170) en drie manschappenbunkers (type: 656). De vuurleidingspost (type: 636) van de batterij stond bovenop het oude fort. Drie kanonnen, zes stuks pantserafweergeschut en zes zware machinegeweren, alle in bunkers , verzorgden de rondomverdediging. Het eiland zelf werd beschermd door twee granaatwerpers onder pantserkoepels en acht machinegeweren, opgesteld onder vier pantserkoepels. Het strandje aan de westkant van het eiland was versperd door een drakentandhindernis. Na 1945 verdween bijna tweederde van het Forteiland. Wat resteert zijn het oude fort en elf Duitse bunkers, waaronder twee geschutsbunkers, een kanonbunker (type: 671) en een bunker voor twee machinegeweren onder een pantserkoepel (644) die laatste is tegenwoordig het enige nog resterende exemplaar in Europa.

De bekendste, opvallendste Nederlandse kazemat is het zogenaamde Stekelvarken of Spinnekop, een door de aanwezigheid van veel schiet- gaten en camouflagehaken vervaarlijk lijkende bunker. Het stekelvarken ( Nederlandse codering: S ) is geen standaardtype, maar eerder een varianten voorkomende soort bunker. Van de ( 780 ) gebouwde stekelvarkens zijn vele varianten bekend, onder andere met één, drie, vier, vijf en zeven schietgaten.

In de meidagen van 1940 bleken de stekelvarkens het tegendeel van een succes. De zwakke dekkingen en vooral de vele en grote frontale schietgaten bleken een gemakkelijke prooi voor de Duitse waarnemers en vervolgens Duitse schutters. Ten tijde van de Duitse inval op 10 mei 1940 was het Nederlandse verdedigingsprogramma nog niet voltooid. Vele kazematten en onderkomens waren nog maar ten dele afgebouwd.

De Stekelvarkens (S) zijn voor het merendeel in de versie met drie schietgaten ( S3 ) gebouwd.

De ingangszijde gezien van binnenuit.

Het schootsveld door één van de zeven schietgaten.

Het type ( S5 ) en ( S7 ) is in Nederland in totaal 57 keer gebouwd. De stekelvarkens ( S3 ) zijn door de Duitse bezetter in totaal ( 720 ) keer aangetroffen, waarvan aan het Maas-IJselfront ( 337 ), de Peel-Raamstelling ( 245 ) en op de Grebbelinie ( 144 ) keer. Bron: Rudi Rolf.